čtvrtek 7. května 2015

Dýchání - terminologie

Výdech a nádech je čistě tělesný proces.

Dýchání je proces duchovní - dýcháme i energii.

Rozlišujeme dýchání:

dýchání vnější
- čistě fyzické dýchání

dýchání buněčné
- je řízeno vegetativním nervovým systémem
- úkolem je odvádět krví kyselinu uhličitou
- probíhá pouze za předpokladu, že pH hodnoty krve jsou v pořádku


Mělké dýchání škodí