čtvrtek 23. dubna 2015

Dechové cvičení 3

Položte se na záda a dýchejte klidně a stejnoměrně.

Obě nohy zvedněte asi 30 centimetrů nad podložku a držte je v této poloze.

Zvedněte trup ve stejném úhlu a ruce podržte nad koleny.

Zůstaňte tak alespoň minutu a klidně při tom dýchejte.

Bránice zůstane naprosto uvolněná, přestože svaly břicha jsou napjaté.

Nohy, trup a paže vraťte zpátky na podložku a nejméně minutu zůstaňte klidně a uvolněně ležet.

Dechové cvičení 1

Dechové cvičení 2

Dechové cvičení 3

Jak tělo získává energii

Kyslík a jeho důležitost pro organismus