neděle 13. září 2015

AIDS - syndrom selhání imunity

Přítomnost viru HIV v organismu sníží imunitu.

Obranyschopnost organismu je oslabena.

A klesá dál.

Jak ji posílit?

V první řadě změnit myšlení.

Nemocný AIDS by si měl položit otázky:


• Zavrhuji sebe sama?

• Cítím nějakou sexuální vinu?

• Nemám v sobě nějaké zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojím?

Nejen položit otázky, ale i najít odpovědi a zpracovat je tak, aby se věci změnily.

Pokud jde o fyziologii těla, odkyselení imunitní systém bezprostředně posílí.

Co je to onemocnění