čtvrtek 14. května 2015

Čínské dechové cvičení Lao-tse neboli "druhý dech"

Cvičení zahrnuje pouze 2 nádechy a 2 výdechy:

• vydechněte veškerý vzduch
• pomalu a zhluboka se nadechněte
• vydechujte s téměř zavřenými rty přerušovaně alespoň ve 30 krátkých nárazech
• zhluboka se nadechněte
• toto je vše
• cvičení neopakujte - opakovat je možné nejlépe až po dvou hodinách

Při přerušovaném vydechování můžete vyslovovat hlásku f-f-f-f-f-f.

Cvičení přináší okamžitě výsledek:

jasnou mysl a jasné myšlenky.

Dýchání - terminologie